16 september, 2015

huskurage.

image

Det här är ju en blogg som till största del handlar om inredning och hur du (enligt mig) kan göra för att ditt hem ska bli fint. Men. Det finaste vi kan inreda våra hem med är ändå trygghet, kärlek och respekt för varandra. Tyvärr är det inte alla hem som inreds med dessa tre komponenter. Därför startade min fina vän Nina och hennes pojkvän Peter initiativet Huskurage. Denna briljanta idé går ut på att vi behöver agera och visa civilkurage genom att visa omsorg om våra grannar – att våga knacka på hos vår granne och fråga hur det står till om vi är oroliga. Att införa policyn som de tagit fram borde vara en självklarhet i alla hyreshus, bostadsrättsföreningar och tomtägarföreningar/villaföreningar tycker jag. På hemsidan kan DU enkelt ladda ner och skriva ut policyn och lämna den till din styrelse, förening eller hyresvärd som bestämmer om (eller snarare när) den ska införas.

Så här skriver Nina och Peter själva om sitt initiativ:

Huskurage är ett våldspreventivt initiativ som handlar om att införa en policy där du bor för att på så sätt uppmärksamma våldet som sker i det dolda – våld i nära relation. Våld i nära relation sker nästan uteslutande inom hemmets fyra väggar och är därmed skyddat från insyn. Det är därför grannar är livsviktiga och kan göra verklig skillnad för de vuxna och barn som utsätts. Med stöd av en policy och rutin för hur grannar ska gå till väga när de upplever oro för våld i nära relation, tror vi att vi kan få människor att våga agera när de vet hur och varför. Vårt mål är att minska våld i allmänhet och våld i nära relation i synnerhet. Vi vet att grannar många gånger är vittnen till våld och det är vår övertygelse att grannar även kan förhindra våld genom att agera. Vår ambition är att policyn ska antas i alla flerbostadshus och småhus runt om i Sverige. För att nå dit behöver vi göra gemensam sak. Vi vänder oss både till privatpersoner, till bostadsbolag och kommuner.

Tillsammans kan vi stoppa våld! Join the movement!”